บริการเปลี่ยนนายจ้าง

บริการเปลี่ยนนายจ้าง

ให้ บริการ เปลี่ยนนายจ้าง แจ้งเข้าและแจ้งออกแรงงานต่างด้าว นายจ้างที่มีความต้องการแจ้งเข้า หรือ แจ้งออกน้องต่างด้าวเรียกใช้บริการจุลลกะ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่าน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินไปที่จัดหางานเพื่อแจ้งออกแรงงานต่างด้าว

ค่าบริการเปลี่ยนนานจ้าง

ค่าบริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว 1500 บาท
ค่าบริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว 1500 บาท
กรณีใช้บริการแจ้งเข้าและแจ้งออก 2500 บาท
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 400 บาท ต่อคน
ค่าเงินประกันแรงงาน 1,000 บาท ต่อ คน

เอกสารนายจ้าง

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 3. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด
 4. พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

เอกสารแรงงาน

 1. สำเนาพาสปอร์ต
 2. สำเนาวีซ่า
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

เอกสารแรงงาน

 1. พาสปอร์ตเล่มจริง
 2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้งครึ่ง 3 รูป
 4. ใบแจ้งออกตัวจริง อายุไม่60 วัน
Add friend

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150