ตรวจสุขภาพ ต่อวีซ่า ตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวMOU
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวMOU

คนต่างด้าวที่ต้องการต่อใบอนุญาตทํางานและต่อวีซ่า ต้องตรวจสุขภาพ 6โรคต้องห้าม และตรวจโรค โควิด-19

6โรคต้องห้ามมีโรคอะไรบ้าง? และ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

โรค6ต้องห้ามต่าด้าว

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว MOU

 • โรคเรื้อน (Leprosy)
 • วัณโรค ระยะอันตราย (Advance Pulmonary Tuberculosis)
 • โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (Tertiary Syphilis)
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic Alcoholism)
 • โรคติดยาเสพติด (Drug Addiction)
 • โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 • โรคโควิด-19 (2 ครั้ง)

การตั้งครรภ์ เฉพาะผู้หญิง

ตรวจสุขภาพ ต่างด้าวใช้สําหรับอะไรบ้าง?

 1. ต่อใบอนุญาตทํางาน
 2. ต่อวีซ่า
 3. ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 4. นําเข้าแรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 • กรณีเป็นบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาหน้าวีซ่า
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาบัตรชมพู

หมายเหตุ

ระยะเวลาในการตรวจ 6โรค 30 นาที

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 6โรค ตามปรกติมีค่าใช้จ่ายที่ 500บาท

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ โควิท-19 2,300 บาท

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *