บริการ MOU กัมพูชา

MOUกัมพูชา

ทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย

หากคุณเป็นชาวกัมพูชาที่ต้องการทำงานในไทย แต่มีปัญหาเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน บริการ “รับทำ MOU กัมพูชา” ของเราจะช่วยให้คุณได้ทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย 100% โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารและขั้นตอนที่ซับซ้อน

ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี และ สามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี ในไทย

ด้วยระบบ MOU กัมพูชา คุณจะได้รับใบอนุญาตทำงานที่มีอายุถึง 2 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตอีก

ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท

ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท คุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับบริการ “รับทำ MOU กัมพูชา” และเริ่มการทำงานที่ไทยอย่างมั่นใจ

ติดต่อเราวันนี้

เราพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่ ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณ!

ค่าใช้จ่าย MOUกัมพูชา

ราคา MOU กัมพูชา

ราคา 14,900 บาท

รายละเอียด

บริการนี้เหมาะสำหรับแรงงานชาวกัมพูชาที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน 2 ปี ผ่านระบบ MOU

ราคาเพียง 14,900 บาท

สามารถแบ่งชำระได้

การแบ่งชำระ

งวดที่ 1 จำนวน 6,000 บาท ชำระเมื่อบริษัทได้รับเอกสารดีมาน
งวดที่ 2 จำนวน 3,000 บาท ชำระเมื่อยื่นเรื่องเอกสารดีมานผ่านจากจัดหางาน
งวดที่ 3 จำนวน 5,900 บาท ชำระเมื่อลูกจ้างเดินทางไปรับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานที่สระแก้ว
หมายเหตุ

หากวีซ่าของคุณขาด แต่ยังมีพาสปอร์ต เรามีบริการเสริมเพื่อต่ออายุวีซ่า
หากไม่มีพาสปอร์ต หรือพาสปอร์ตหมดอายุ เรามีบริการทำพาสปอร์ตใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOUกัมพูชา

เอกสาร-MOU-กัมพูชา

เอกสารนายจ้าง – บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง จำนวน 4 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 4 ชุดกรณีนายจ้างไม่ไช่เจ้าบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของ”เจ้าบ้าน” จำนวน 4 ชุด
กรณีเช่าสถานที่

สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า จำนวน 2 ชุด
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

เอกสารนายจ้าง – นิติบุคคล

หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน, เซ็นชื่อ+ประทับตรา) จำนวน 4 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ จำนวน 4 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ จำนวน 4 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ จำนวน 2 ชุด
สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 2 ชุด

เอกสารลูกจ้างที่ต้องเตรียม

สำเนา passport หน้าแรกจำนวน 2 ชุด
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วพื้นหลังขาวจำนวน 6 รูป

ผลงานนําเข้าแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว mou
รับแรงงานพม่า
นําเข้าแรงงานพม่า ธีร์ทวี
ลาว mou

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150