ทำ MOU ลาว ปี 2565 และ 2566

พาสปอร์ตท่องเที่ยวลาว สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทํางาน

คุณรู้หรือยัง? ทํา mou ลาว ปี 2565 และ 2566 คนลาวที่ถือพาสปอร์ตที่ตีวีซ่าท่องเที่ยว สามารถอยู่ทํางานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้โดยผ่านระบบนําเข้าแรงงาน MOU โดยการทำ MOU นี้แรงงานจะสามารถอยู่ทํางานในไทยได้ถึง 2 ปี และต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้อีก2ปี รวมเป็น 4ปี ค่าใช้จ่ายในการทําMOUลาวคลิกเลย

ภาพบรรยาการช่วงรอ MOU ลาว 3วัน 2คืน

mouลาวพาเที่ยวเวียงจันทร์
พี่วีพาเที่ยว MOUลาว
mouลาวรับใบอนุญาตทํางาน2ปี
ลาว mou
mouเที่ยวประตูชัย
MOUลาว16500บาท
Line ติดต่อ คุณทวี
รับบริการนําเข้าแรงงานลาว
รับบริการนําเข้าแรงงานลาว

ให้บริการ ทํา mou ลาว

บริษัท ธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด ยินดีให้คําปรึกษานายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวชาวลาว ที่ต้องการทําเอกสารทำงานให้ถูกกฎหมาย โดยทางบริษัทจะช่วยดําเนินการเรื่องการทำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงาน ของแรงงานในทุกขั้นตอน ทางเรายินดีให้บริการ พร้อมดูแลตลอดอายุสัญญาMOU ที่แรงงานทำงานอยู่ในไทย 

Line ติดต่อ คุณทวี

หลังเสร็จMOUลาวเราบริการส่งถึงที่พัก

ค่าใช้จ่าย ทําmou ลาว และ สิ่งที่จะได้รับ

ทํา MOU ลาว ค่า ใช้ จ่าย

บริการ ทํา MOU ลาว ราคา 13,500 บาท กับน้องชาวลาวที่มีวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนมาเป็นวีซ่าทํางาน 2 ปี ผ่านระบบ MOU 13,500 บาท (พิเศษ สามารถแบ่งชําระได้3ครั้ง)

 • 13,500 บาท
 • 6-10คน 13,000 บาท

บริษัทธีร์ทวี เซอร์วิส, เราดูแลน้องๆลาวเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสนับสนุนทุกขั้นตอน, ตั้งแต่การเดินทาง, การทำวีซ่า, จนถึงความปลอดภัยในการกลับที่พัก

สิ่งที่จะได้รับ MOUลาว

 1. วีซ่าทํางาน 2ปี
 2. ใบอนุญาตทํางาน 2ปี
 3. ตรวจสุขภาพ
 4. ค่าบริการ ตรวจATK
 5. ค่าเดินทางไปกับ กรุงเทพ-เวียงจันทร์
 6. ค่าที่พักเวียงจันทร์ มีแอร์ ห้องนํ้าในตัว เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมือง
 7. อาหารทุกมื้อ
 8. อาหารเยืน 1 มื้อ(มื้อใหญ่)
 9. พาเที่ยวเวียงจันทร์
 10. แจ้งเข้า 15 วัน
 11. แจ้งเข้าที่พัก 24 ชม
 12. ดูแลหลังนายจ้างและลูกจ้างตลอดอายุสัญญา MOU

วิธีการชําระค่าบริการ MOUลาว

แบ่งการชำระเงินเป็น 3 ครั้ง
 • ครั้งแรก จ่าย 6,000 บาท วันที่ยื่นใบคําขอ ขั้นตอนที่ 1 ผ่าน
 • ครั้งที่สอง จ่าย 3,000 บาท วันที่ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน ขั้นตอนที่ 3
 • ครั้งที่สาม จ่าย 4,500 บาท วันที่ลูกจ้างเดินทางไปรับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานที่เวียงจันทน์

ระยะเวลาในการนําเข้า หลังจากได้รับอนุมัติคําร้องขอนําเข้าคนต่างด้าว ลาว (Demand Letter) ใช้ระยะเวลา 45-60 วัน

review2-150x150
ประทับใจมากค่ะ ให้คำแนะนำดีมากสำหรับผู้เริ่มต้นงานต่างด้าว การบริการดีเยี่ยมต้องใช้ซ้ำ
Venus Ruxky / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
review1-150x150
ให้คำปรึกษาดีมากค่ะ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ประสานงานง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลาเลย ประทับใจค่ะ..

...

YingYing Thamonrat
lookhmee-ka-150x150
บริการดีมากคะความรับผิดชอบสูง
Lookhmee ka
เอกสารในการนําเข้าแรงงานลาว

เอกสาร ที่ต้องใช้ในการนำเข้าแรงงาน MOU ลาว return

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา ( 5 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล( 5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประเภทของงาน กรณีรับเหมาก่อสร้าง

1.สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2.สำเนาทะเบียนบ้านหรือโฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา 3.สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

4.สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

5.แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน ให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1.สำเนาบัตรประชาชน(เจ้าบ้าน)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม

เช่น สัญญาเช่าแผง ,ทะเบียนการค้าเป็นต้น

1.ค้าขาย , แผงลอย

2.ร้านอาหาร

3.กิจการอื่นๆ

4.การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1.สัญญาเช่า

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

4.แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1.รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูปพื้นหลังสีขาว 2.สำเนา Pass port, สำเนา visa

เอกสาร ที่ต้องใช้ในการนำเข้าแรงงาน MOU ลาว return

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา ( 5 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล( 5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประเภทของงาน กรณีรับเหมาก่อสร้าง

1.สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2.สำเนาทะเบียนบ้านหรือโฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา 3.สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

4.สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

5.แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน ให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1.สำเนาบัตรประชาชน(เจ้าบ้าน)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม

เช่น สัญญาเช่าแผง ,ทะเบียนการค้าเป็นต้น

1.ค้าขาย , แผงลอย

2.ร้านอาหาร

3.กิจการอื่นๆ

4.การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1.สัญญาเช่า

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

4.แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1.รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูปพื้นหลังสีขาว 2.สำเนา Pass port, สำเนา visa

Line ติดต่อ คุณทวี

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU ลาว ปี 2565 และ 2566

Line ติดต่อ คุณทวี
ลาว mou
lover worker
ready for new life
happy workers

8 ข้อดี เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวลาวเป็นการทำ MOU

1.หมดปัญหาเสียเวลาเดินทางไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือน

2.ค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่อวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือน (ถูกกว่า 7,500 บาท ต่อ2ปี)

3.การทำMOU จะได้รับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานยาว 2 ปี ถูกต้องตามกฎหมาย และต่ออายุได้ทุก 2 ปี

4.เดินทางไปกับนายจ้างได้ทุกที่

5.มีสิทธิ์ทำประกันสุขภาพได้ นายจ้างหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

6.เปิดบัญชีธนาคารได้ ทำธุรกรรมทางการเงินได้

7.ทำงานอย่างสบายใจ เพราะมีเอกสารทำงานครบ หมดกังวลเรื่องการถูกจับหรือค่าปรับ

8.ได้รับสวัสดิการในการทำงานต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย

ข่าว นําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

แก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว 2 มิติ MOU นำเข้าเพิ่ม-ผ่อนผันอยู่ต่อ

กรมการจัดหางานยันไทยมีความพร้อมแก้แรงงานต่างด้าวขาดแคลน ส่งดีมานด์นำเข้าตาม MOU แล้วเกือบ 1.5 แสนคน และผ่อนผันให้แรงงานเดิมอยู่ต่อ

อ่านต่อ

ก.แรงงาน เปิดนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ชะลอการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

อ่านต่อ

ไทยเปิดด่าน แม่สอดรับแรงงานเมียนมากลุ่มแรก เข้ามาทำงานตาม MOU

กระทรวงแรงงาน พร้อมให้แรงงานข้ามชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว ลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง

อ่านต่อ

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150