การต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 ออนไลน์ ทุกมติ

สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกอบด้วย

 1. กลุ่มมติ 29 ธ.ค. 63
 2. กลุ่มมติ 28 ก.ย. 64
 3. กลุ่มมติ 5 ก.ค. 65(เถือน 4 สัญชาติ)
 4. กลุ่มมติ 13 ก.ค. 64
  ได้แก่ – กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62
  – กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63
  – กลุ่มสิ้นผลทางกฎหมาย

ที่ต้องมีความต้องการจะอยู่ต่อและทำงานที่ประเทศไทย สามารถต่ออายุเอกสารใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568ผ่านระบบออนไลน์ เรามีบริการต่ออายุให้ ทางบริษัทมีให้ บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน 13 กุมภาพันธ์ 2568 ออนไลน์

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 1. ยื่นขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่กำลังหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 2,300 บาท(อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2566)
 2. ตรวจสุขภาพ 500 บาท
 3. เพิ่มประกันสุขภาพ 4 เดือน 990 บาท
 4. เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท
 5. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท (อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567)

***หมายเหตุ แรงงานชาวลาว ต้องมี Name List ลาว ******

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่กำลังหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตรา และ ลงนาม)

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

**กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม สัญญาเช่าแผง และ/หรือ ทะเบียนการค้า

เอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า, กัมพูชา และ ลาว

1.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (หมดอายุก็สามารถแนบได้)

3.ใบอนุญาตทำงาน บต.39 หรือ smart card (มติ 5กค.) ตัวจริง และ  บัตรชมพู ตัวจริง

4.รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ส่งทางไลน์)

**** หมายเหตุ แรงงานสัญชาติลาว เพิ่ม Name List ลาว

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง